Hvad er biodynamisk vin?

”Bio Dynamis” kommer fra oldgræsk og betyder livskraft.
Biodynamisk vin er økologisk tilført en ekstra åndsvidenskabelig (antroposofisk) dimension.
Grundprincipperne for biodynamisk landbrug og vinbrug blev introduceret af Rudolph Steiner i 1924. Den antroposofiske filosofi tager udgangspunkt i, at Universet styrer cyklusser på jorden, der påvirker livgivende processer i planter, mennesker og dyr.

Arbejdet i vinmarken tilrettelægges efter månekalenderen, der angiver hvornår beskæring, gødning, høst etc. bør finde sted i forhold til månens, solens, stjernernes og andre planeters position. Der arbejdes med naturens kredsløb, rytmer og energier for at optimere livskraft og frugtbarhed.

Man arbejder med ni biodynamiske præparater, som er naturens egne råstoffer i små doser.
De to vigtigste biodynamiske sprøjtemidler er horngødning – også kaldet produkt ”500”, og kisel-gødning – også kaldet produkt ”501” (og det er ikke en model af cowboybukser).

Produkt ”500” er kogødning, der fyldes i kohorn som beholdere, der graves ned i vinmarken inden vinteren og tages op til forår for at blive blandet med vand, inden det sprøjtes på vinmarkens jord for at fremme dybere rødder, bevare jordbundsstrukturen og stimulere det mikrobielle liv.

Produkt ”501”, kiselblanding (knust kvarts) ligeledes med kohorn som beholdere under nedgravning, blandes med vand og sprøjtes på vinplanten for at solens stråler og energi modtages optimalt. Det er den knuste kvarts, der reflekterer solens stråler effektivt.
Andre af de ni præparater, der tilføres jorden som en del af kompostgødning er fx kamille, egebark og mælkebøtter. Der er tale om homøopatiske produkter – naturens egne råstoffer.

Der arbejdes med biodiversitet i vinmarken ved at have nyttedyr gående, som fx får, der spiser ukrudt og ved at have planter, der tiltrækker insekter, som igen spiser andre insekter, der er skadelige for vinplanterne.

Biodynamisk vinbrug er krævende og arbejdsintenst, og biodynamisk vin har derfor et relativt højt omkostningsniveau.

Interessen for biodynamik er stigende og de store Bordeaux slotte og de største Bourgogne huse benytter sig i stigende grad af de biodynamiske principper uden nødvendigvis at være certificerede.

De to vigtigste certificeringsorganisationer er ”Démeter” og ”Biodyvin”.

Har du lyst til at prøve at smage biodynamisk kvalitetsvin, så se endelig vores sortiment.
Er du i tvivl om, hvad du skal vælge, eller har du nogle spørgsmål, så kontakter du os bare.